ความเป็นมา

ในปลายปีพ.ศ. 2537 มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยในแนวลึก และเผยแพร่ผลงานออกไปในวงกว้าง ขณะเดียวกัน ยังได้ร่วมมือกับหอภาพยนตร์แห่งชาติ ในฐานะผู้ดูแลมรดกของชาติจัดกิจกรรมเผยแพร่ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ ให้ประชาชนผู้สนใจได้มี โอกาสย้อนรำลึก ไปพร้อมกับ ทำความเข้าใจในความหมายที่ นอกเหนือจากเครื่องมือสร้าง ความบันเทิงอย่างที่ รับรู้กันตลอดมา

อย่างไรก็ดี บทบาทของมูลนิธิ หนังไทย ฯ ไม่ได้จำกัดอยู่ แต่เพียงการค้นคว้าและ นำเสนอภาพยนตร์เก่า แต่เพียงอย่างเดียว หากยังรวมถึงการสนับสนุน และ นำเสนอผลงาน ภาพยนตร์ร่วมสมัยอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับ กระแสความเป็นไปในปัจจุบัน ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กิจกรรมต่าง ๆ ที่มูลนิธิหนังไทยได้จัดขึ้นจึงมีความหลากหลาย แต่ในความหลากหลายนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานเดียวกันคือ ความพยายามยกระดับภาพยนตร ์ไทยขึ้นสู่ฐานะมรดกทางภูมิปัญญาของชาติ

วัตถุประสงค์
  • สนับสนุนการศึกษาประวัติศาตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย
  • เผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะมรดกทางภูมิปัญญาของมนุษยชาติ
  • ส่งเสริมผลงานภาพยนตร์นอกระบบ เพื่อให้เกิดความ หลากหลายอันจะเป็นบ่อเกิดแห่ง ความคิดสร้างสรรค์
สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิหนังไทย
50/17 ถ.ศาลายา-นครชัยศรี พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์: 02 8002716
โทรสาร: 02 8002717
อีเมล์: thaifilmfoundation@gmail.com


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab