09/07/47
2544 : ปีทองของ “หนังไทย” จากซบเซาสู่รุ่งเรือง (By: พันทิวา อ่วมเจิม)09/07/47
บางระจัน-แอกของอดีต ปริศนาของปัจจุบัน (By: ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)09/07/47
หนึ่งศตวรรษภาพยนตร์ในประเทศไทย (By: โดม สุขวงศ์)09/07/47
ยุคทองหนังมาลายาในทศวรรษที่ 50 : การผสมผสานความแตกต่างที่ลงตัว (By: ภาณุ อารี)09/07/47
ความเป็นมาของภาพยนตร์ทดลองในประเทศไทย (By: ภาณุ อารี)09/07/47
โรงหนังของเราแต่เก่าก่อน (By: โดม สุขวงศ์)09/07/47
ภาพสามมิติ ประวัติศาสตร์ที่สุดของภาพยนตร์ไทย (By: โดม สุขวงศ์)09/07/47
หนังไทยในทศวรรษ 2530 - 2540 (By: สุทธากร สันติธวัช)09/07/47
หนังไทยกับการสะท้อนภาพสังคม (2516 - 2529) (By: อัญชลี ชัยวรพร)09/07/47
ภาพยนตร์ไทยในยุค 16 มม. (2490 - 2515) (By: วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ)


Page 3 of 5 [49 Records]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [Show All]


ฉลอง ๑๐๐ ปีเกิด รัตน์ เปสตันยี
30/05/51

รัตน์ เปสตันยี เป็นบุคคลสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ทำภาพยนตร์ส่งไปประกวดในต่างประเทศ และได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ภาพยนตร์สั้นสมัครเล่นเรื่อง “แตง” ได้รับรางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งเมืองกลาสโกล์ว ประเทศอังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ต่อมาท่านได้ยึดการสร้างภาพยนตร์เป็นอาชีพ ได้สร้างโรงถ่ายภาพยนตร์เสียง เพื่อผลิตภาพยนตร์แบบมาตรฐานอุตสาหกรรม คือ โรงถ่ายหนุมานภาพยนตร์ ที่ถนนวิทยุ กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๖ ภาพยนตร์เรื่องแรกของโรงถ่ายนี้คือ “สันติ-วีณา” ซึ่งทำขึ้นเพื่อส่งไปร่วมการประกวดภาพยนตร์แห่งเอเซียตะวันออกไกล ครั้งที่ ๑ ..
[more..]


สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab