กรมหลวงสรรพสารตศุภกิจ (บิดาภาพยนตร์ไทย)
01/01/04

กรมหลวงสรรพสารตศุภกิจ (พระองค์เจ้าชายทองแถมถวัลย์วงศ์) ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสังวาลย์เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2400 และด้วยความที่พระองค์ทรงมีความสนพระทัยในเรื่องการช่าง ดังนั้นเมื่อประดิษฐ์กรรมใหม่ ๆ ของโลกตะวันตกกำลังเป็นที่นิยม พระองค์จึงเป็นคนไทยคนแรก ๆ ที่ได้รับรู้ก่อนเสมอ และหนึ่งในปรดิษฐ์กรรมจากโลกตะวันตกที่พระองค์ทรงมีความโปรดปรานมากที่สุดคือ...ภาพยนตร์

กรมหลวงสรรพสารตศุภกิจได้ทอดพระเนตรภาพยนตร์เป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในระหว่างที่ตามสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประพาสที่นั่นเมื่อปีพ.ศ. 2439 หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงให้ความสนพระทัยในประดิษฐ์กรรมภาพยนตร์ตลอดมา อย่างไรก็ตามพระองค์ก็ทรงหาได้มีโอกาสทดลองปฏิบัติจริงไม่ จนกระทั่งอีกหนึ่งปีต่อมา ในระหว่างที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสยุโรปครั้งแรกในปี พ.ศ.2440 ได้มีหลักฐานปรากฏว่ากรมหลวงสรรพสารตศุภกิจ ได้ทรงจัดซื้อหาภาพยนตร์ซีเนมาโตกราฟซี่มีคุณสมบัติเป็นทั้งกล้องถ่ายและเครื่องฉายภาพยนตร์ในเวลาเดียวกันกลับมาเมืองไทยด้วย นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากรมหลวงสรรพสารตศุภกิจก็ทรงถ่ายทำภาพยนตร์อย่างจริงจัง ผลงานที่พระองค์ทรงถ่ายมี ตั้งแต่ภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์เบ็ดเตล็ดทั้งในและนอกเขตพระราชวังไปจนถึงภาพพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงในขณะเดียวกัน

นอกจากพระองค์ทรงเป็นนักถ่ายภาพยนตร์เป็นรายแรกและรายเดียวของสยามในรัชสมัยนั้นแล้ว พระองค์ยังทรงเป็นผู้ดำเนินธุรกิจจัดฉายและให้เช่าภาพยนตร์เป็นรายแรกของชาติด้วย โดยนอกจากจะทรงให้โรงภาพยนตร์ต่าง ๆ เช่ายืมภาพยนตร์ของพระองค์แล้ว บางครั้งก็ทรงจัดฉายภาพยนตร์เก็บค่าดูจากสาธารณะชนขึ้นในบริเวณวังของพระองค์ และที่ทรงทำเป็นประจำคือ การออกร้านฉายภาพยนตร์เป็นเจ้าประจำในงานประจำปีวัดเบญจมบพิตร ในรัชการต่อมา พระองค์ทรงว่างเว้นและเลิกราการถ่ายทำภาพยนตร์ เนื่องจากมีผู้ดำเนินการขึ้นในสยามแล้วหลายราย ประกอบกับทรงชราภาพและประชวรเป็นพระโรคอัมพาต จนในที่สุดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๒ ก็สิ้นพระชนม์ฬนขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้ ๖๒ พรรษา


       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab