08/04/57
ประกาศ อบรมภาพยนตร์วิจักษณ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 255706/08/56
มูลนิธิหนังไทยฯ เปิดอบรมเขียนบทภาพยนตร์ "คัดตัว - คั่วบท" ครั้งที่ 114/06/56
ข่าวดีสำหรับน้องๆระดับมัธยม ไปทัศนศึกษาที่ญี่ปุ่น ฟรีๆ21/03/56
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมภาพยนตร์วิจักษณ์ ครั้งที่ 1626/07/55
ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมส่งหนังสั้น เพื่อร่วมคัดเลือกไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น24/04/55
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.บูรพา รับสมัครอาจารย์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ หรือสื่อสารมวลชน27/03/55
Amazing Thailand 9FilmFest16/03/55
เปิดรับสมัครแล้ว อบรมภาพยนตร์วิจักษณ์ ครั้งที่ 1512/03/55
AN INTERNATIONAL CRAFT FILM CONTEST FOR STUDENTS : Call for Entry08/02/55
Jeonju International Film Festival 2012 Call for Entries 'Work In Progress'‏


Page 2 of 36 [355 Records]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-10 >> [Show All]เปิดรับสมัครแล้ว!!! ภาพยนตร์วิจักษณ์ (ครั้งที่20) ประจำปี 2560
18/03/60

ภาพยนตร์วิจักษณ์ 2553