มาแล้ว !!!!! JENESYS 2.0 การประกวดหนังสั้น 3 นาที ที่บอกเล่าความคิด ความรู้สึกของเยาวชน ปีนี้มาใน หัวข้อ “เวลาที่ฉันรู้สึกมีความสุข” เพื่อคัดเลือกเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
26/06/15


ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ทำหนังสั้นในหัวข้อ “เวลาที่ฉันรู้สึกมีความสุข”เพื่อชิงรางวัลไปทัศนศึกษาที่ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น


มูลนิธิหนังไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานหนังสั้นความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “เวลาที่ฉันรู้สึกมีความสุข” เข้าร่วมประกวด เพื่อคัดเลือกเยาวชนไทย 9 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก 2.0 (JENESYS 2.0) ซึ่งจะนำผู้ได้รับคัดเลือกไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย

(โดยจะมีภาพยนตร์ 3 เรื่อง ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวดในเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย ร่วมกับผลงานจากเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่างๆในเอเชีย)ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานหนังสั้นของท่านมาที่

มูลนิธิหนังไทย ตู้ ปณ.6 ปณจ. พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170


หมดเขตการส่ง วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 (โดยดูตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

(ไม่รับส่งผลงานที่สำนักงานทั้งที่มูลนิธิหนังไทยและสถานฑูตญี่ปุ่นค่ะ)


ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดจะได้รับการคัดเลือกจัดฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19

(ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival)

และจะมีการประกาศรายชื่อเยาวชนที่ได้คัดเลือกในงานประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


ผลรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19ปล.กรุณาอ่าน กติกาในการส่งผลงานเข้าประกวดอย่างละเอียด ที่

http://www.th.emb-japan.go.jp/th/jis/2015/1516.htmสอบถามรายละเอียดเพิ่มที่

สำนักข่าวสารญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นโทรศัพท์ 02-696-3000

มูลนิธิหนังไทย โทรศัพท์ 02-800-2716 หรือ 084-914-6950


และท่านสามารถสอบถามหรือติดตามข่าวสารในเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นครั้งที่19 และ JENESYS 2.0 ได้ที่

https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival


คำแนะนำในการกรอกใบสมัครและส่งผลงาน

ผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ตามลิ้งค์ที่ให้ไว้เท่านั้น

หากทางเทศกาลได้รับหนังแต่ไม่กรอกใบสมัครออนไลน์ ถือว่าไม่เข้าร่วมประกวด

หลังจากกรอกใบสมัครแล้วจะมีการพิมพ์เอกสารเพื่อแนบมากับผลงาน

กรุณาเตรียมเครื่องพิมพ์ ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ ท่านสามารถเขียนรายละเอียดเนื้อหาตามเอกสาร

ใส่กระดาษขนาด A4ด้วยลายมือที่อ่านง่าย

ไม่รับผลงานที่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษทากาว ลงบนแผ่นดิสก์

ไม่รับไฟล์ VCD


กรณีส่งทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ 24 ..2558)

1.ผลงานของท่าน

2.สำเนาบัตรนักเรียน

3.สำเนาใบสมัครออนไลน์ที่กรอกแล้ว


กรณีส่งผลงานทางออนไลน์ (ภายในวันที่ 24 ..2558)

ทำการอัพโหลดไฟล์ผ่านบริการ onedrive ,googledrive , dropbox หรืออื่นๆ

ในลิ้งค์ประกอบไปด้วย

1. ผลงานของท่าน (ตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อหนังพร้อมชื่อท่าน)

2. สำเนาบัตรนักเรียน (จะถ่ายรูปมาก็ได้ และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อหนังพร้อมชื่อท่าน)

3. สำเนาใบสมัครที่กรอกแล้ว (เซฟเป็นรูปหรือ PDF และตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อหนังพร้อมชื่อท่าน )

       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab