ภาพยนตร์วิจักษณ์ (ครั้งที่19) ประจำปี 2559 ปิดรับแล้วค่ะ!!!
17/04/16

ภาพยนตร์วิจักษณ์ (ครั้งที่19) ประจำปี 2559
14 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2559

เนื้อหาการอบรมจะเน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาพยนตร์ ครอบคลุมในเรื่องเทคนิคภาพยนตร์ทั้งทางด้านภาพและเสียง การตีความสัญลักษณ์ บทภาพยนตร์ ประเภทและลักษณะของภาพยนตร์ และศิลปะในภาพยนตร์ (เป็นการอบรมภาคทฤษฎีล้วนๆ ไม่ใช่ภาคการผลิตภาพยนตร์แต่อย่างใด)

วิทยากร
กิตติศักดิ์ สุวรรณโภคิณ
ประวิทย์ แต่งอักษร
ธีปนันท์ เพ็ชรศรี
พลากร เจียมธีระนาถ
วาริน นิลศิริสุข
วิโรจน์ สุทธิสีมา
ศาสวัตร บุญศรี
ปัณณวิชญ์ เตชะเกรียงไกร
นักวิจารณ์ภาพยนตร์ และอาจารย์ทางด้านภาพยนตร์

คอร์สภาพยนตร์วิจักษณ์จะเปิดรับผู้สนใจทั้ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
และปิดรับใบสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2559
(โดยทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เรียน เพื่อความเหมาะสมของกลุ่มในชั้นเรียน โดยพิจารณาจากใบสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านให้ไว้ )

เริ่มอบรมตั้งแต่วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม จนถึง 26 มิถุนายน 2559
(เฉพาะเสาร์ – อาทิตย์) เวลา 10.30 – 17.30 .
สถานที่เรียน : ร้านชา ถนนตะนาว (ตรอกตรงข้าม วัดมหรรณพารามวรวิหาร)
** ไม่มีบริการที่จอดรถค่ะ

ค่าลงทะเบียน
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ท่านละ 5,000 บาท
สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ท่านละ 4,000 บาท
พร้อมอาหารว่างตลอดทั้งวัน รับจำนวนจำกัด (จำนวน14 ท่าน)


       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab