ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2559
12/07/16

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานหนังสั้นมาราธอน มหกรรมการฉายหนังสั้นผลงานของคนไทยที่ส่งเข้ามาเพื่อประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20
ในปีนี้ทางเทศกาลได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมหนังสั้นจากหลากหลายเวที เริ่มจากงาน
“กางจอ 23 หามรุ่งหามค่ำ” ฉายผลงานนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยงาน “Coreหนัง 55” ฉายภาพยนตร์สารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แล้วจึงมาเป็นการฉายหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด ที่ยังไม่มีเวทีฉายในช่วงเดียวกัน
โดยการจัดฉายจะฉายเรียงตามตัวอักษร เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม – อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ศกนี้ ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยวันอังคาร ฉายเวลา 13.00 – 17.30 น. และ วันพุธ - วันอาทิตย์ ฉายเวลา 13.00 – 21.00 น.
ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
และขอปิดท้ายมาราธอนที่งาน ฉายหนังจุลนิพนธ์ ไอซีที ศิลปากร“พี่ครับ หน้าคุ้นๆ นะครับ” ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2559

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com
หรือ facebook ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival
อนึ่งเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 จะมีขึ้นในวันที่ 20-28 สิงหาคม ศกนี้
ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน

***** การฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน จะฉายเรียงตามตัวอักษร อาจจะมีสลับลำดับการฉายบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลารอบการฉาย
วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
16/7/2559 13.00-15.00 ช้างเผือก 15:20 15:20 2015 7 3 สวรุส คูณประไพสิทธิ์
ดุ๊ก 199 199 2015 11 20 ศวิตา ศีลตระกูล
ช้างเผือก 202 202 2016 30 0 ณัฐวีณ์ เพลินธนกิจ
ช้างเผือก 9-พ.ย. 9-พ.ย. 2016 19 14 ภาวิณี บุญมี
ช้างเผือกพิเศษ #WTRAPSU: Will the Real Alien Please Stand Up?
2016 27 19 กันตพล ดวงดี
ช้างเผือก 1 2 3 จงมีความสุข just do it 2016 10 0 เจษฎา อันนันหนับ
เวลาราม 105 นาที


16/7/2559 15.00-17.00


ช้างเผือก (รัก)ล่องหน Impersonal 2016 17 0 อธิยุต ปัญญาดิลกพงศ์
ช้างเผือก @iamnicha
2016 19 59 ศิรดา หฤทัยพันธน์
ช้างเผือก 10 Audiences
2016 16 16 จักรพันธ์ ศรีวิชัย
ช้างเผือก 1x1 1x1 2015 0 29 เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์ฺ
ช้างเผือก 24 OURS
2015 10 27 อภิสมา ถกลวิโรจน์
ช้างเผือก ๔สูญ
2015 25 10 ปริชมน สุมาลี พิมพกานต์ อินทะโส
รัตน์ 68ทับ77 68/77 2015 11 48 นิรุตติ ศรีบุญเรือง
เวลาราม 101 นาที


16/7/2559 17.00-19.00


ช้างเผือก 3rd Personal
2015 8 10 ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์
ช้างเผือก 7 เกม 7 Game 2016 18 30 รัตนาภา ภักดีป้อง
ช้างเผือกพิเศษ 8.59 พลาด 8.59 พลาด 2016 5 0 นางสาวนัฐชานันท์ น้อยพิทักษ์
ช้างเผือก 83 ซอย ศูนย์วิจัย 14 83 Soi Soonvijai 14 2016 21 39 ธีร์ธวัช ใต้ฟ้ายงวิจิตร
ช้างเผือก A Conversation Of Fat And Thin
2016 4 33 จักรพันธ์ ศรีวิชัย
รัตน์ A letter to bubble home, written by a man who died from cancer, calling for help.
2016 28 51 ณพล วรรณโชติ
ช้างเผือก A Lifetime
2016 14 37 วัฒนธรรม ทรัพย์เกิด
เวลาราม 102 นาที


16/7/2559 19.00-21.00


รัตน์ a little tiger
2016 22 0 Nutthapon Rakkhatham (Turk)
ช้างเผือก A PART MENT A PART MENT 2015 17 0 วิทยา กัณทาพันธุ์
ช้างเผือกพิเศษ A Part of Park The Series (Destiny) โชคชะตา 2015 13 9 ธีรภัทร สมบัติวงศ์
ช้างเผือกพิเศษ A Part of Park The Series (The Part of Us) เศษหนึ่งส่วนรัก 2015 15 57 นรวิชญ์ สาคริกานนท์
ช้างเผือก a very fabulous film a very fabulous film 2016 5 21 เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์
ช้างเผือก After Effect
2016 28 4 เปมิกา แสนพวง
เวลาราม 102 นาที


17/7/2559 13.00-15.00


รัตน์ ABC
2015 6 0 คณพศ ธัญธนเจษฎาภา
รัตน์ Aim
2016 29 55 อรุณกร พิค
ช้างเผือก Angel Fish
2016 15 22 นิศารัตน์ มีโชค
ดุ๊ก Anonymous in Bangkok
2016 24 17 สินีนาฎ คะมะคต
รัตน์ BANGKOK GHOST STORIES BANGKOK GHOST STORIES 2016 20 42 วชร กัณหา
เวลาราม 97 นาที


17/7/2559 15.00-17.00


รัตน์ BACK
2016 13 6 สายกลาง สุรเวคิน
ดุ๊ก bangkruai pradesh
2016 20 0 รัฏฐะ บูรณดิลก
รัตน์ BEAST BEAST 2015 17 30 นันทณัฐ ดวงธิสาร
ช้างเผือก Before Sunday
2016 11 17 นุตร สมบุญพล / NUTTARA SOMBUNPHOL
ช้างเผือก Behind the Harmony
2015 9 25 คณิน พรรคติวงษ์
ช้างเผือก BEYOND BEYOND 2016 16 56 นาย ธนิก จตุรพักตรารักษ์
รัตน์ Black Hole 005
2016 10 0 จุฬญาณนนท์ ศิริผล
เวลาราม 99 นาที


17/7/2559 17.00-19.00


รัตน์ Blackbird ป่าสนตอนเหนือในภูมิอากาศร้อนชื้น 2016 20 0 ณัฐวุฒิ นิมิตชัยโกศล
ช้างเผือก Blue Club
2016 10 0 ตรีวิทย์ วุฒิยานันท์
รัตน์ Born to Evolution Born to Evolution 2015 4 4 Apiwat Soontrawat
ช้างเผือก Bow's job
2015 4 48 ภัทราภรณ์ รัชตะกิตติสุนทร
ช้างเผือก Boy with a basket of fruit
2016 25 2 นนทชัย วิญญูศุภรชัย
ช้างเผือก Bunny House - Gym and Swim (Unofficial Music Video) Bunny House - Gym and Swim (Unofficial Music Video) 2016 3 21 ปกรณ์ อยู่อินทร์
ช้างเผือก Candle Candle 2015 12 59 สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล
รัตน์ CAVEE The Murderer CAVEE The Murderer 2016 14 57 สร้างสรรค์ แซ่จิว
เวลาราม 96 นาที


17/7/2559 19.00-21.00


ดุ๊ก Change ก้าวข้ามวิกฤตน้ำ Change 2016 30 43 คิริเมขล์ บุญรมย์
รัตน์ Chaw hk'aw (ช่อค่อ) Badman 2016 26 13 ไมตรี จำเริญสุขสกุล
ช้างเผือก Color
2016 18 33 พัดชา อิทธิจารุกุล
ช้างเผือก Concealing Ground Concealing Ground 2016 23 27 ลักขณา วัสสนธิ์
เวลาราม 99 นาที

       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab