ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2559
17/07/16

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานหนังสั้นมาราธอน มหกรรมการฉายหนังสั้นผลงานของคนไทยที่ส่งเข้ามาเพื่อประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ในปีนี้ทางเทศกาลได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมหนังสั้นจากหลากหลายเวที เริ่มจากงาน “กางจอ 23 หามรุ่งหามค่ำ” ฉายผลงานนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยงาน “Coreหนัง 55” ฉายภาพยนตร์สารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วจึงมาเป็นการฉายหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด ที่ยังไม่มีเวทีฉายในช่วงเดียวกัน โดยการจัดฉายจะฉายเรียงตามตัวอักษร เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม – อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ศกนี้ ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยวันอังคาร ฉายเวลา 13.00 – 17.30 น. และ วันพุธ - วันอาทิตย์ ฉายเวลา 13.00 – 21.00 น. ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน และขอปิดท้ายมาราธอนที่งาน ฉายหนังจุลนิพนธ์ ไอซีที ศิลปากร“พี่ครับ หน้าคุ้นๆ นะครับ” ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com หรือ facebook ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival อนึ่งเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 จะมีขึ้นในวันที่ 20-28 สิงหาคม ศกนี้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ***** การฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน จะฉายเรียงตามตัวอักษร อาจจะมีสลับลำดับการฉายบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลารอบการฉาย
วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
19/07/2016 13.00-15.00 ช้างเผือก Congratulations to Me
2016 9 17 ศุภาพิชญ์ จิรัตติกานนท์
ช้างเผือก Crack of Emptiness
2016 26 1 ปริชมน สุมาลี
ช้างเผือก Deadline
2016 3 0 นครินทร์ รุ่งทองคำกุล
ปยุต Deadline
2015 6 31 Indy TLa'Frame
ช้างเผือก Deadmask Deadmask 2016 24 7 ธฤต อึ้งประเสริฐภรณ์
รัตน์ Demos
2016 13 0 ดนยา จุฬพุฒิพงษ์
ช้างเผือก Dream catcher
2016 18 37 วิทวิน โค้วเจริญ
เวลาราม 100 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
19/7/2559 15.00-17.45 ดุ๊ก Dirty Beautiful
2015 37 12 Sirawich Pukuka
ช้างเผือก Fathophobia
2016 15 43 จิตราพร กาญจนศุภศักดิ์
ช้างเผือก First Of The Year (Equinox) - Skrillex [UNOFFICIAL]
2016 4 37 ปิยะมณ ค้าสม
ช้างเผือก FIX FIX 2015 13 5 อนวรรษ พรมแจ้
ช้างเผือก FOLEY - โฟลีย์ FOLEY [En] 2015 29 59 พิชญุตม์ พรมสุวรรณ์
ปยุต Footstep Footstep 2016 4 18 พณิดา รัตรสาร
ดุ๊ก FOOTWORK
2016 29 45 สรารักษ์ กิจสวัสดิ์
ช้างเผือกพิเศษ found found 2016 7 52 ภูมิรพี ไทยสีหราช
เวลาราม 142 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
20/07/2016 13.00-15.00 ช้างเผือก FreeFear
2016 11 9 ภัทรภร ศรีถาวร
รัตน์ friday doesnt mean fineday
2015 29 50 ปริชมน จันทร์ศิริ
ดุ๊ก Ghost
2016 21 29 วรพจน์ อินเหลา
ช้างเผือกพิเศษ Ghost Insurance Ghost Insurance 2015 7 32 สุริยะ อุส่าห์ / ธิดาทิพย์ แสนชาติ
ช้างเผือก Ghost Town วิดีโอ เมืองร้างและซากปรัก 2015 2 5 เปรมปพันธ ผลิตผลการพิมพ์
ปยุต Gone
2016 2 22 ดิษศธร วรรทนธีรัช
ช้างเผือก Hanged Shop
2015 12 24 จักรพันธ์ ศรีวิชัย
ช้างเผือก Happy to be child Happy to be child 2016 17 14 ศศิเพ็ญพัฒน์ ศาตะมาน นัทธมน เจริญปัญญาวุฒิ
เวลาราม 104 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
20/07/2016 15.00-17.00 ช้างเผือก HATER GONNA HATE.
2016 19 1 ณัฐชยา พิจารณ์
รัตน์ Heart of Sword
2016 8 0 ปฏิภาณ บุณฑริก
ช้างเผือก Hi, Goodbye 2
2016 11 0 ศุภวิชญ์ อุตะมะ
ช้างเผือกพิเศษ HOT and COLD HOT and COLD 2015 3 2 พัชรดา กันยามา / Pacharada Kanyama
ช้างเผือก How to Preserve the Red Wine How to Preserve the Red Wine 2016 9 30 ธีรพัฒน์ งาทอง
รัตน์ Human
2015 10 9 การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
ช้างเผือก ICU ICU 2015 16 50 ณัชพิมพ์ ศุภนิมิตตระกูล
ช้างเผือก Idiotic Idiotic 2015 5 35 จินต์จุฑา คงปรัชญา
ช้างเผือก IF ถ้าวันตายของเรามาโดยไม่รู้ตัว IF if our death's dead come out of the blue. 2016 9 11 ธัญเทพ เอื้อวิทยา
รัตน์ IN THE SILENCE
2016 8 50 อรุณกร พิค
เวลาราม 102 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
20/07/2016 17.00-19.00 รัตน์ In-between In-between 2015 13 4 กันต์ชลี วิจักษณ์ไพศาล
ช้างเผือก Interne
2016 21 13 ภาคิม พูลผล
ช้างเผือก -ism
2016 13 29 ศุภกร เสริมทรัพย์
ช้างเผือก Isolate
2016 19 38 ภาษิต พร้อมนำพล
ช้างเผือก Jeena
2016 18 20 ธรรมสถิตย์ เจริญฤทธิชัย
ช้างเผือก JUST เพียงแค่... 2015 20 0 ชัยภัทร ลูกบัว (Chaipat Lookbua)
เวลาราม 106 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
20/07/2016 19.00-21.00 ช้างเผือก JoB JoB 2016 21 29 ฉัตรพล ประสพโชคชัย
รัตน์ Last Film Last Film 2016 8 20 กานต์ชนิต โพธิ์สวัสดิ์
ช้างเผือกพิเศษ Last Year in a Refugee Camp
2016 18 16 ดาโพ มรดกพนา
ช้างเผือก leave it here(repeat)
2016 0 44 ศิวัช วิสุทธิรังษีอุไร
ช้างเผือก last zombie last zombie 2015 23 14 บวรลักษณ์ สมรูป
ช้างเผือก Late
2016 8 39 เมธาวี สีทองเพีย
ช้างเผือก Leaves
2016 8 55 เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์
ช้างเผือก Let it be
2016 8 46 กันทิมา จันทร์มณี
เวลาราม 99 นาที

       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab