ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 21-24 กรกฎาคม 2559
18/07/16

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานหนังสั้นมาราธอน มหกรรมการฉายหนังสั้นผลงานของคนไทยที่ส่งเข้ามาเพื่อประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ในปีนี้ทางเทศกาลได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมหนังสั้นจากหลากหลายเวที เริ่มจากงาน “กางจอ 23 หามรุ่งหามค่ำ” ฉายผลงานนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยงาน “Coreหนัง 55” ฉายภาพยนตร์สารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วจึงมาเป็นการฉายหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด ที่ยังไม่มีเวทีฉายในช่วงเดียวกัน โดยการจัดฉายจะฉายเรียงตามตัวอักษร เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม – อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ศกนี้ ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยวันอังคาร ฉายเวลา 13.00 – 17.30 น. และ วันพุธ - วันอาทิตย์ ฉายเวลา 13.00 – 21.00 น. ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน และขอปิดท้ายมาราธอนที่งาน ฉายหนังจุลนิพนธ์ ไอซีที ศิลปากร“พี่ครับ หน้าคุ้นๆ นะครับ” ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com หรือ facebook ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival อนึ่งเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 จะมีขึ้นในวันที่ 20-28 สิงหาคม ศกนี้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ***** การฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน จะฉายเรียงตามตัวอักษร อาจจะมีสลับลำดับการฉายบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลารอบการฉาย
วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
21/07/2016 13.00-15.00


รัตน์ Light of Happisadness
2016 15 10 Arnont Nongyao
ช้างเผือก Linger
2016 16 6 นุกูล คุณพิสุทธิ์
ช้างเผือก Listening
2015 10 5 ศศิเพ็ญพัฒน์ ศาตะมาน
ช้างเผือก LONELY
2015 5 6 ทินภัทร เลิศอุตสาหพันธ์
รัตน์ Lonely Person
2015 5 7 โยธิน ปักธงชัย
ช้างเผือก Lost in the Universe
2016 14 28 Poj Pitakjamnong
ช้างเผือกพิเศษ Love Run...เวอร์ Love Run...เวอร์ 2015 6 45 นายวรวิทย์ วงษ์ศรีเมือง
รัตน์ Love count down A.E.C Love count down A.E.C 2016 15 0 สมเจตน์ มีเย็น
ช้างเผือก Lucky
2015 17 29 จีรภรณ์ วิชัยดิษฐ
เวลาราม 106 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
21/07/2016 15.00-17.00


ช้างเผือก Man/Prison
2016 19 56 ธีรัช หวังวิศาล
ปยุต mATE mATE 2016 2 47 ณัฐชยาพร แสงคำ
รัตน์ Me(a)t
2016 14 20 ธีรกิจ ทองคำ
ช้างเผือก Me, You & Kaluza Me, You & Kaluza 2015 22 13 สวรุส คูณประไพสิทธิ์
ช้างเผือกพิเศษ Mentor
2016 9 40 หิริ เอื้อกชกร
ช้างเผือก mind
2015 3 26 ธีรพงศ์ ทองธานี
รัตน์ MONOMANIA รุ้งสีเทา - Unofficial MV
2016 4 57 พิทักษ์ ทองนวน
ช้างเผือกพิเศษ Mrs. Rath
2015 8 45 ณัฐวร สุริยสาร
ช้างเผือกพิเศษ Motherland
2016 20 57 ปัญญา ชู
เวลาราม 106 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
21/07/2016 17.00-19.00


ช้างเผือก MV คนทางนั้น
2016 4 40 เมธา ศรีคช
ช้างเผือกพิเศษ MV ไม่อ้วนดีฝ่า... ("อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน") MV ไม่อ้วนดีฝ่า... ("อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน") 2015 1 36 นายศุภโชค อดุลยรัตนพันธุ์
ช้างเผือก MY BROTHER IS AVANT-GARDE
2015 8 0 ธนวิทย์ มิสา
ช้างเผือก My Happiness สุขในกาย 2016 8 59 สราวุธ ราชจันทร์
ช้างเผือก My Inner Voice
2016 19 35 อาชวิน ฉายารัตนศิลป์
ปยุต My Superhero
2016 6 6 ณัฐนนท์ วรหาญ
ช้างเผือก My vagina comes from text
2016 14 26 ศศิภา ส่งเสริมสกุลดี
ปยุต NEBULA NEBULA 2016 4 24 ฉัตรชัย สุเทพากุล
ช้างเผือก no fullstop
2016 13 15 ชมพูนุท พิชัยศิริ
รัตน์ Nightfall
2016 15 29 อโนชา สุวิชากรพงศ์, ตุลพบ แสนเจริญ
ปยุต No Pet Allow
2016 4 48 ณฤเรศ
เวลาราม 102 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
21/07/2016 19.00-21.00


ช้างเผือก No One Knows โลกนี้ไม่มีใครรู้
2016 24 48 มีนา รินสินจ้อย
รัตน์ NOBODY
2015 4 39 ธนกฤต อมรนุกูล
รัตน์ Nothing There
2016 9 0 ดิษศธร วรรทนธีรัช
ปยุต Nut at the museum
2016 5 0 จุมภฏ รวยเจริญทรัพย์
ช้างเผือก once upon a time กาลครั้งหนึ่ง 2016 7 54 นาย ธนิก จตุรพักตรารักษ์
ช้างเผือก Oops I Did It Again - Britney Spears (Unofficial Music Video)
2016 3 48 ทอฝัน ชุมอักษร ธัญวรัตน์ พุมรัตนสัจจา
ช้างเผือก Oscar
2016 14 59 อมร จินดาทองดี
ช้างเผือก papillon papillon 2016 10 57 Prempapan Plittapolkranpim
ปยุต Parking War
2016 5 1 จุมภฏ รวยเจริญทรัพย์
ช้างเผือก PINK MIND
2016 5 46 พีรเชษฐ์ ประสาทแก้ว
ช้างเผือก Presentation
2016 8 27 สิทธิพล ดวงมณีเวลาราม 100 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
22/07/2016 13.00-15.00


digi Phomory Phomory 2016 27 48 ศรีดิว / ศิริพงศ์ โตพิพัฒนมงคล
ปยุต Purr
2016 3 36 ไพลิน ตันติประสงค์ชัย
ช้างเผือก R.I.P
2016 13 0 อดิศักดิ์ เสนสอาด
ช้างเผือก RailTime RailTime 2016 2 48 ณิชาภรณ์ พงษ์สวัสดิ์
ปยุต Record
2015 8 32 อาทิตยา ตาลเงิน
รัตน์ River of the death
2015 14 58 การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
ดุ๊ก Round5 Round5 2016 11 23 ศวิตา ศีลตระกูล
รัตน์ S(E)OUL
2015 15 43 NATSIRI SATTAWECH
ปยุต Selfie
2016 5 8 จุมภฏ รวยเจริญทรัพย์เวลาราม 103 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
22/07/2016 15.00-17.00


รัตน์ Same & Different
2015 19 10 อรุณกร พิค
ช้างเผือก SHH!!
2016 3 35 อชิรวิทย์ เฮงทวีทรัพย์
ช้างเผือก Shiva footprint
2016 29 30 Jirapat Thaweechuen
ช้างเผือก Side chick คนในความลับ Side chick 2016 19 54 พิมพกานต์ อินทะโส
ช้างเผือก SMILE
2016 4 44 เมธาวี บวรทรัพย์ทวี
ช้างเผือก Soliel sanglant Bloody sun 2016 3 39 ชลิตา ศรีสุข
ช้างเผือก Solitude is Bliss
2015 20 39 กฤษฏิ์สมัชญ์ เอื้อละพันธุ์
เวลาราม 102 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
22/07/2016 17.00-19.00 ช้างเผือก SILENCE OF SUICIDE
2015 13 55 วัชรพล ปักษี Watcharapol Paksri
ช้างเผือก Somthing Between Us ระหว่างเรา 2016 24 0 นางสาวสโรชา สุนทรกุล ณ ชลบุรี
ช้างเผือก Sound of Silence
2016 17 22 นายศิวภูมิ ซื่อสัตย์
ปยุต Special Flight
2016 4 58 วิภาพรรณ วงษ์สว่าง
ปยุต Spooky Night
2016 4 40 ปาจรีย์ ภู่สกลเจริญศักดิ์
ช้างเผือก stranger zombie stranger zombie 2016 9 30 ปฏิคม ลาภาพันธุ์
ช้างเผือก Stasher Stasher 2016 12 37 Prempapan plittapolkranpim
ดุ๊ก STATELESS CITIZEN
2015 12 50 Sarisa Prompojanart
เวลาราม 100 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
22/07/2016 19.00-21.00


ปยุต Station of the Train
2015 15 0 อัคร์ภพ ขรรค์ศร
รัตน์ Survival Alone Game : Trouble of the system
2016 17 40 Mr. Kamonphop Lorphoonphol
ช้างเผือก Tara Tara 2016 25 58 นางสาว รุ่งนิรันดร์ พรหมสุรินทร์
ช้างเผือก The Atlantis
2016 15 0 ปวริศร คุณวรผาติ
ดุ๊ก The audition river of the death
2015 19 22 การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
ปยุต The Candy Shop The Candy Shop 2016 2 56 Sumeth Mebkhunthod
รัตน์ The Contrast The Contrast 2015 4 20 สิโรรส เอ็มอธิ สุรฐาชัยวัฒน์
เวลาราม 101 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
23/07/2016 13.00-15.00


ช้างเผือก The Cycle of Pim The Cycle of Pim 2016 13 31 บวรลักษณ์ สมรูป
ช้างเผือก The Dream
2016 14 13 ชลธี สวนรักษา
ช้างเผือก The Emerald Ignites
2016 28 33 รัชชัย เขียวงามดี
ช้างเผือกพิเศษ The Forward Letters จดหมายลูกโซ่ 2015 20 44 ณิชากร พิพัฒน์ผดุงศิลป์
ช้างเผือก The Hope
2016 23 17 รพีศิลป์ รัตนบ้านกรวย
เวลาราม 101 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
23/07/2016 15.00-17.00


ช้างเผือกพิเศษ The Hustle Filmmaker
2015 14 55 กันตพล ดวงดี
ช้างเผือก The illusion
2015 6 23 ทัศน์พล เตชวัฒนสิริกุล
รัตน์ The Leader ช้างหนี ชะนีล้ม 2015 5 30 Kanyawee Onsalung
ช้างเผือก The Myth of Liberty The Myth of Liberty 2016 3 15 ธีรพัฒน์ งาทอง
ช้างเผือกพิเศษ The Orbit..เพราะเธอคือคนที่ใช่ The Orbit 2016 19 4 พาทิศ หริจันทนะวงศ์
รัตน์ The Radio The Radio 2016 8 59 ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล
ดุ๊ก The Rebirth The Rebirth 2015 23 0 ธีรยุทธ์ วีระคำ
ช้างเผือก The Richness stone ก้อนหินlหลังบ้าน 2016 14 6 สุกฤษฎิ์ วัฒนาพงษากุล
เวลาราม 96 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
23/07/2016 17.00-19.00 ดุ๊ก The River.
2016 13 33 กฤตธี สังข์ฉาย
รัตน์ The room
2015 9 59 การันตร์ วงศ์ปราการสันติ
ช้างเผือก The way ทางเลือก
2016 30 26 สิรภพ ชันะศักดิ์
รัตน์ The World May Never Know
2015 6 23 Tokin Teekanun
ช้างเผือก THEY GAVE ME THE FISH EYES
2016 12 41 ณัฐพล เนตรณรงค์
ช้างเผือก There's nothing at the beginning 0 – 1 [Sub-En] 2016 30 56 พัฒนพล สุธาพร
เวลาราม 104 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
23/07/2016 19.00-21.00


ช้างเผือก THIS FILM IS NOT ABOUT TIME PARADOX
2015 10 5 จักรพันธ์ ศรีวิชัย
ช้างเผือก THROW
2016 7 0 นายกิตติธัช แซ่อุ่ย
ช้างเผือก Time out of mind Time out of mind 2016 33 2 สิทธิวัชร์ ทิพย์ธนโอฬาร
ช้างเผือก TIME เวลาที่หายไป TIME 2015 16 30 อนวรรษ พรมแจ้
ช้างเผือก Trash จิต (กึ่ง) สำนึก
2016 5 29 กุลนิดา ประจำที่
ช้างเผือก Troye Sivan - LOST BOY (Unofficial Music Video)
2016 3 48 ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์
ช้างเผือก Truth...ที่จริงกว่า Truth...ที่จริงกว่า 2016 3 21 ณัฐพล กลิ่นอุบล
รัตน์ Turn around Day คำหวาน 2015 21 12 อภิสิทธิ์ ว่องไวตระการ Abhisit Wongwaitakarn
เวลาราม 101 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
24/07/2016 13.00-15.00


ดุ๊ก Under Elephant's Wing
2015 4 40 ทินฉาย มงคลมนต์
ช้างเผือก Uncensored Uncensored 2016 23 21 บวรลักษณ์ สมรูป
ดุ๊ก UNDER THE LIGHT EVERYTHING COMES AND GOES
2016 12 0 ตุลยวัต สัจจะธีระกูล
ช้างเผือก UNDERCOVERED MEMORY
2016 16 38 กฤษดา นาคะเกตุ
ช้างเผือก unititled sequence 001
2016 8 21 วรัญญา บูรณากาญจน์
ช้างเผือก Unknown ปัจจุบัน วันเก่า
2016 19 10 สุภาณี ลิ้มโรจน์นุกูล
ช้างเผือก Uranus Uranus 2016 11 18 tussana autcha
ปยุต wanna
2016 2 14 ธนิท ชินบุตร
เวลาราม 98 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
24/07/2016 15.00-17.00


ช้างเผือก Vertical line is broken แนวตั้งที่หักลง 2016 18 32 สุกฤษฎิ์ วัฒนาพงษากุล
ช้างเผือก Wasan (วสันต์)
2015 16 36 มาร์วิน นครพัฒน์
ช้างเผือก We Are HIgh, By the way.
2015 10 0 ณัฐนันท์ เทียมเมฆ
ช้างเผือก When I poo.
2016 5 0 อนุชิต อภัยสุวรรณ
ช้างเผือกพิเศษ White Memories ความทรงจำสีขาว White Memories 2016 10 33 ศิวัช ยอดแก้ว
ช้างเผือกพิเศษ White Paper
2015 10 9 ปัญญา ชู
รัตน์ Will
2016 15 46 อาภาภรณ์ ทะนะ
ช้างเผือก ก็คิงบอกให้ฮาถ้า If 2016 14 44 สิรภพ เดชสุวรรณ
เวลาราม 102 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
24/07/2016 17.00-19.00 ช้างเผือก WTF : What the fear
2015 10 0 ชนัฏฎา เพ็งสกุล
ช้างเผือก กระดาษทรายกับลูกแกะที่หายไป
2016 20 46 ชิดชนก เชอร์มา
ดุ๊ก กว่าจะถึงฝั่งฝัน To reach the Dream 2016 34 23 กุลญาดา แจ่มปัญญากุล
รัตน์ กวีวัธน์ Kaweewat 2015 13 24 จักรพันธ์ ศรีวิชัย
ช้างเผือก ไกลลืมใกล้ The Phone Call from Mother 2015 7 0 จิรัฎฐ์ จุฬารัตน
ช้างเผือก ก่อนที่โอบกอดจะหายไปตลอดกาล
2016 17 23 เด่นชัย แขสิงห์
เวลาราม 103 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
24/07/2016 19.00-21.00 รัตน์ กักขฬะ
2015 10 29 สุรศักดิ์ ตรีธวัชชัยวงศ์
ดุ๊ก การเดินทางของเพื่อน Journey of friendship 2015 47 34 จักรพันธ์ ศรีวิชัย
ดุ๊ก การตายของหิ่งห้อย
2016 20 40 จิรัฐติกาล พระสนชุ่ม
รัตน์ ไกลลิบ..นานเหลือ
2015 19 40 ศิวโรจณ์ คงสกุล
เวลาราม 99 นาที

       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab