ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559
24/07/16

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานหนังสั้นมาราธอน มหกรรมการฉายหนังสั้นผลงานของคนไทยที่ส่งเข้ามาเพื่อประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ในปีนี้ทางเทศกาลได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมหนังสั้นจากหลากหลายเวที เริ่มจากงาน “กางจอ 23 หามรุ่งหามค่ำ” ฉายผลงานนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยงาน “Coreหนัง 55” ฉายภาพยนตร์สารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วจึงมาเป็นการฉายหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด ที่ยังไม่มีเวทีฉายในช่วงเดียวกัน โดยการจัดฉายจะฉายเรียงตามตัวอักษร เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม – อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ศกนี้ ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยวันอังคาร ฉายเวลา 13.00 – 17.30 น. และ วันพุธ - วันอาทิตย์ ฉายเวลา 13.00 – 21.00 น. ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน และขอปิดท้ายมาราธอนที่งาน ฉายหนังจุลนิพนธ์ ไอซีที ศิลปากร“พี่ครับ หน้าคุ้นๆ นะครับ” ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com หรือ facebook ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival อนึ่งเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 จะมีขึ้นในวันที่ 20-28 สิงหาคม ศกนี้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ***** การฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน จะฉายเรียงตามตัวอักษร อาจจะมีสลับลำดับการฉายบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลารอบการฉาย
วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
26/07/2559 ช้างเผือก กำลังใจแห่งรัก The Spirit of Love 2016 11
นนท์ปวิช บุญเสริม
13.00-15.00 ช้างเผือก เก็บรัก
2016 30 0 วิญาพร เรียบจันทึก

รัตน์ ไกลโพ้น Motherland 2015 14 20 Komtouch Napattaloong

ช้างเผือก ขอที่ทำกินฉันคืน ขอที่ทำกินฉันคืน 2015 12 55 ปฐมพงษ์ ช้างทอง

ช้างเผือก ขอบคุณนะ Thank You 2016 10 0 จารุพัฒน์ กันนุลา

ช้างเผือก คงเดิม We never change 2016 15 13 โยษิตา เจริญสิทธิ์

ช้างเผือก คนตัวเล็ก (Literally) Small dude 2015 4 41 ชิดชนก เชอร์มา

ช้างเผือก คนติดจอ Smartphone Addiction 2016 2 34 ธันยา ตันสุธิรพงษ์
เวลารวม 101 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
26/07/2559 ดุ๊ก คนคบได้(อานนท์ หวังพันกลาง) Konkobdai(Arnon Wangpanklang) 2016 18 17 รัตนพล ศรีจันทร์
15.00-17.30 ดุ๊ก คน-หาปลา Fishermen 2016 21 12 เชวง ไชยวรรณ

รัตน์ คลองสูบน้ำ เตาเผาถ่าน และควันบุหรี่
2015 8 32 มีศักดิ์ จีนพงษ์

ช้างเผือก คลื่นซ้อนทับ Superposition 2016 19 48 ไอศวรรนยา ภูมิเลิศ

ช้างเผือก ความคิดถึงในคืนที่29กุมภาพันธ์ 29th February 1996 2016 20 5 ศุภวิชญ์ อรุณเวชกุล

ช้างเผือก ความทรงจำที่เจ็ดร้อยห้าสิบแปด The memory no. 758 2016 3 21 พีรพัศ วงศ์วานิช

ช้างเผือก ความทรงจำ... ยังหายใจ Remembrance 2016 30 0 นครินทร์ รุ่งทองคำกุล พงษ์ระพี ชงสกุล

ช้างเผือก คอยดู ครูดอย A Short Documentary of a Volunteer Teacher in Karens Hill tribe Village 2016 5 15 พีรดา อธิคมบัณฑิตกุล สาธิตา ธาราทิศ กุลธิดา อินธิ

รัตน์ คุณประโยชน์อันมหาศาล
2015 14 53 สุรศักดิ์ ตรีธวัชชัยวงศ์
เวลารวม 142 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
27/07/2559 ช้างเผือก ความลับของไอรดา SECRET OF IRADA 2016 27 48 กมลวรรณ โพคัง
13.00-15.00 ช้างเผือก เครียดจัด ! ราคายางตก ชาวสวนยางลั่นไม่น่าเป่านกหวีด
2015 1 50 คณวัช รอดแก้ว และเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

ช้างเผือกพิเศษ โคจร โคจร 2015 5 0 ศุภโชค อดุลยรัตนพันธุ์

ช้างเผือก ใครคือเจ้าของรีโมทในห้องนั่งเล่น? Who is the owner of the remote control in the living room? 2016 9 13 บุญจิรา พึ่งมี

ดุ๊ก ฅนแต่งหน้าศพ Make up men 2015 28 30 กฤษฎาภรณ์ อะหมัด

ช้างเผือก เงา shadows 2016 12 48 ธิติ โอภาสศิริ

ช้างเผือกพิเศษ จดหมายจากแม่ Letter from mother 2015 16 55 จีรชัย มุทาพร
เวลารวม 103 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
27/07/2559 ช้างเผือก จักรวาลแห่งความหลัง The universe of bitterness 2016 10 37 อนุกูล เชื้อมอญ
15.00-17.00 รัตน์ จนกว่าเราจะไม่พบกันอีก Until we aren't meet again 2015 16 12 พัฒนะ จิรวงศ์

รัตน์ จบ The End 2016 0 30 ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล

ช้างเผือก จิตวิญญาณเก่า Old Spirituals 2016 3 15 Parnupun Na Lamphun

ช้างเผือกพิเศษ จิตอาวรณ์ (ฺBeside Me)
2015 19 27 กฤษประพันธ์ ใจเที่ยงพันธ์

ดุ๊ก จีจี้ JiJie 2015 10 37 ปฐมพงษ์ แพรสมบูรณ์

รัตน์ จุดวาบไฟ Flashpoint 2015 19 32 ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล

ช้างเผือก เจ้าที่ Jaotee 2016 15 45 ปรัชญา วงค์นันตา

ช้างเผือก ฉีกรัฐธรรมมนูญ Constitution of Thailand 2015 2 21 ธีรพัฒน์ งาทอง
เวลารวม 99 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
27/07/2559 ช้างเผือก ช่วงเวลาผลัดใบ tree time 2015 14 0 ธนพล ตระการรัตนกุล
17.00-19.00 ช้างเผือก เจ้าเหมียว Cat's Relation 2016 25 0 วิรัลพัชร ชื่นชม

ช้างเผือกพิเศษ ชิงทุน war of scholarship 2015 3 0 นายวงศกร กะนะหาวงค์

ช้างเผือก เชนชาย Best Brother 2016 16 46 ปรัชญา วงค์นันตา

ดุ๊ก เชอรี่ Cheery 2016 40 0 กานติมา ศิริชูทรัพย์

รัตน์ เช้านี้...ที่การะเกด In the Morning 2015 3 9 สิโรรส เอ็มอธิ สุรฐาชัยวัฒน์

ช้างเผือก เช้าวันจันทร์ - Musketeer (Unofficial Music Video) เช้าวันจันทร์ - Musketeer (Unofficial Music Video) 2016 3 42 ธัญเทพ เกียรติโอภาส
เวลารวม 106 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
27/07/2559 ช้างเผือก โชห่วย Minimart 2016 30 14 นายธีรัตม์ แก้วพิชัย
19.00-21.00 ช้างเผือก ซิกแพคเกอร์ Sickpackers 2015 29 0 นัฐพล ไหวพริบ

รัตน์ ซึ่งแม้ A R E A L D R E A M 2016 30 0 ชินวร นงค์เยาว์

ช้างเผือก ด.ช. ยี่สิบสี่
2016 15 0 สกลพงษ์ จันทรเมธีกุล
เวลารวม 105 นาที

       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab