ตารางฉายหนังสั้นมาราธอน วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559
26/07/16

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานหนังสั้นมาราธอน มหกรรมการฉายหนังสั้นผลงานของคนไทยที่ส่งเข้ามาเพื่อประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 ในปีนี้ทางเทศกาลได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมหนังสั้นจากหลากหลายเวที เริ่มจากงาน “กางจอ 23 หามรุ่งหามค่ำ” ฉายผลงานนิสิตจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามด้วยงาน “Coreหนัง 55” ฉายภาพยนตร์สารนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาภาพยนตร์และภาพถ่าย คณะวารสารศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้วจึงมาเป็นการฉายหนังสั้นที่เข้าร่วมประกวด ที่ยังไม่มีเวทีฉายในช่วงเดียวกัน โดยการจัดฉายจะฉายเรียงตามตัวอักษร เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม – อาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ศกนี้ ทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ โดยวันอังคาร ฉายเวลา 13.00 – 17.30 น. และ วันพุธ - วันอาทิตย์ ฉายเวลา 13.00 – 21.00 น. ณ ห้องภาพยนตร์สถาน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน และขอปิดท้ายมาราธอนที่งาน ฉายหนังจุลนิพนธ์ ไอซีที ศิลปากร“พี่ครับ หน้าคุ้นๆ นะครับ” ในวันที่ 10-14 สิงหาคม 2559 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.thaifilm.com หรือ facebook ของเทศกาลภาพยนตร์สั้น ที่ https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival อนึ่งเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 จะมีขึ้นในวันที่ 20-28 สิงหาคม ศกนี้ ณ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ศาลายา และ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน ***** การฉายภาพยนตร์สั้นมาราธอน จะฉายเรียงตามตัวอักษร อาจจะมีสลับลำดับการฉายบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับเวลารอบการฉาย
วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
28/07/2559 ช้างเผือก ฎารุญา Seen 2016 26 0 ธนิศวร์ วสุ ยันตรโกวิท
13.00-15.00 ดุ๊ก ณรงค์ Narong 2016 24 7 มานิตา มณีจักร , วันวิชญา เทียนงาม

ช้างเผือก ด้วยความคิดถึง Missed 2016 30 0 Cai LianJie

ช้างเผือก ดาวกระดาษ Ever after [En] 2016 29 29 สุระวี วรพจน์
เวลารวม 110 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
28/07/2559 ปยุต ดูด suck 2016 0 59 ณัฎฐ์ธร กังวาลไกล
15.00-17.00 ช้างเผือก เด็กชายพอใจ - 2016 13 27 ชัชวาล มีแก้ว

ช้างเผือก เดอะ ซี นัลเดอร์ฟรอง The See Nalderprong 2015 10 23 ณัฐพงศ์ ประศรี

ดุ๊ก เดือนสิบ/คนใต้/คลองจั่น
2015 22 22 พิสุทธิ์ ศรีหมอก จักพันธุ์ กังวาฬ

ช้างเผือกพิเศษ ต้นบุญ A GOOD TREE 2015 6 59 นายวิทยธร เยาวรัตน์

ดุ๊ก ต้นไม้ติดล้อ
2015 21 56 พิสุทธิ์ ศรีหมอก

ช้างเผือก ตอนนั้น The Flaw of my diary 2016 27 45 อาทิตยา ทองชน
เวลารวม 104 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
28/07/2559 ปยุต ตื้น TEUN 2016 4 0 ธนัตถ์ รุจิตานนท์
17.00-19.00 ช้างเผือก เตรียมรวย ! ธุรกิจขายตรง ถั่วลิสงอาเซียน
2015 3 51 ปิยะวัฒน์ บุญประสม ,เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

ช้างเผือก ถ้าฉันมีต้นไม้หนึ่งต้น Thank You Tree Time [EN] 2015 18 12 สกานต์ ชาติประสิทธิ์

ช้างเผือก ถ้าหนังเรื่องนี้ได้ฉาย เราจะตัดใจจากเธอ Keep Calm Because I Love You Anyway Babe [EN] 2016 10 0 วัชรพล สายสงเคราะห์

ช้างเผือกพิเศษ ทบที่แปด EIGHTH FOLD 2016 15 20 ณัฐนนท์ ราตรี

ช้างเผือก ทางผ่านระหว่าง 4:00
2016 23 0 วดีรัตน หวังจินดามณี

ช้างเผือกพิเศษ ทางอ้อม The Road to Home 2015 7 0 เด็กหญิงรัชนก ปาลี

ช้างเผือก ทิศตะวันเปลี่ยน
2016 20 0 ศิขริน สุวรรณไพบูลย์
เวลารวม 102 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
28/07/2559 ช้างเผือก ท้าตาย The Pentacle 2016 25 18 ธนาวุฒิ บุญเลิศลพ
19.00-21.00 ช้างเผือก เทปบันทึกความทรงจำ The Place where i was born 2015 5 52 Prempapan Plittapolkranpim

รัตน์ เทศกาลฆาตรกร K for KILLER 2016 13 0 ชินวร นงค์เยาว์

ช้างเผือก น้อยหน่า Little Things 2016 10 0 ศิวัชญา ศิวโมกษ์

digi นางพราย
2016 18 37 ธีรนิติ์ เสียงเสนาะ

รัตน์ น้าทองตัดกิ่งไม้
2016 6 15 ไตรทศ เติมอาบศรี

ช้างเผือก นาน Coming of Age 2016 13 17 อนุวัชร์ อำนาจเกษม
เวลารวม 93 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ
29/07/2559 ดุ๊ก น้ำตาจ่าโท
2016 41 48 ศาสวัต บุญศรี
13.00-15.00 ช้างเผือก น้ำเต็มแก้ว my mind is mine 2016 27 17 ณัฐฐาพร ทองโรจน์

ช้างเผือกพิเศษ นิพนธ์, ประพันธ์ made_in_thailand 2015 6 10 นภสินธุ์ สามแก้วแจ่ม

ช้างเผือกพิเศษ ในความสับสน Confusion 2016 11 22 ยสินทร กลิ่นจำปา

ช้างเผือก ในนามของความสงบ Peace New Wave 2016 15 0 ธฤษณุ มงคลศิริ
เวลารวม 102 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ

ช้างเผือก ในพื้นที่นั้น Block 2016 17 52 รัตนาวรรณ งามวงษ์
29/07/2559 ช้างเผือกพิเศษ บทเรียนของเวลา Five Minutes 2015 7 33 นันทิกร วิทูรสุนทร
15.00-17.00 ช้างเผือก บนฟ้า You are my pareidolia 2016 12 28 นัจนันท์ ใจมา

ช้างเผือก บนโลกไฮเทค ทุกอย่างเล็กลง Every little thing's gonna be alright 2016 10 5 ณัฐภณ สุขุประการ

ช้างเผือก บอนดิจติดที่แก้ไม่ได้่ BONDAGE 2016 11 26 นายกนกพล ปิ่นนราทิพย์

ช้างเผือก บางสิ่ง DEFINITELY MAYBE 2016 24 20 บรรณวิฑิต วิลาวรรณ

ช้างเผือกพิเศษ บ้านข่อย My Sweet Home [EN] 2015 6 9 นาดา รอดอินทร์

ช้างเผือก บิดเบือน Listen Reason 2015 14 59 นางสาวนันทัชพร ปรางเสาวภา

รัตน์ ใบสมัครงาน
2016 1 30 พิทักษ์ ทองนวน
เวลารวม 107 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ

รัตน์ ใบเสร็จ bill 2016 7 0 สมเจตน์ มีเย็น

รัตน์ ปฏิทรรศน์ PARADOX 2016 6 52 อชิตพนธิ์ เพียรสุขประเสริฐ
29/07/2559 ช้างเผือกพิเศษ ประตูน้ำ Watergate 2015 3 10 นายวิทยธร เยาวรัตน์
17.00-19.00 ช้างเผือก ประวัติศาสตร์เครื่องบิน History War Planes 2015 2 9 พีระวัฒน์ ไทยเจริญ

ช้างเผือก ปลาน่าจะเป็น Catfish 2016 12 34 นาเคนทร์ พุฒิกุลางกูร

ดุ๊ก ปล.(Postscript)
[EN] 2015 32 36 นาย อัครินทร์ เรืองเนาวโรจน์

ดุ๊ก ปัตตานีรามา Pattanirama [TH] 2016 35 40 ศุภร ชูทรงเดช

ช้างเผือก ปิดประตู - ป๊อป ปองกูล [Unofficial Music Video]
2016 5 38 ปฐมพงษ แพรสมบูรณ์
เวลารวม 106 นาที


วันที่ฉาย/รอบ ประเภทรางวัล - Original Title / ชื่อเรื่อง Secondary Title (English) / ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ): Completion date MIN/นาที SEC / วินาที Name of Director / ผู้กำกับ

รัตน์ ปีศาจตูดมหากาฬ Assillaz in Siam 2016 1 38 สกัณห์ อายุรพงค์

ช้างเผือก เป็นเหตุ
2016 4 37 สหรัถ โอโน
29/07/2559 ช้างเผือก เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนไป Change 2016 11 56 นางสาววัชราภรณ์ บัวลา
19.00-21.00 ช้างเผือก เปลือก
2016 25 44 กมลลักษณ์ จิรหิตะภัทร

ดุ๊ก เปียว Smile [TH] 2016 21 1 ณัฐนนท์ ทาปัญญา

ดุ๊ก แปะอิ่น
2016 19 20 พริมริน พัวรัตน์

ช้างเผือก โปรดจงคิดเสียว่าคุ้นเคย The strangeness of ordinary 2016 6 5 เมธัส จันทวงศ์

รัตน์ โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้า โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้า โปรดระวังเขตอันตรายข้างหน้า Shortcut 2016 13 5 ชาคร ไชยปรีชา, อภิญญา สกุลเจริญสุข
เวลารวม 104 นาที

       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab