เทศกาลภาพยนตร์สั้น 22 เปิดรับสมัครผลงานหนังสั้นแล้ว
01/03/18 (By: thaifilm)หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชนร่วม กับ มูลนิธิหนังไทย ขอเชิญเจ้าของหนังสั้นส่งผลงานหนังสั้นไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหา เพื่อเข้าร่วมฉายประกวดในงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 (The 21nd Thai Short Film and Video Festival) ที่จะมีขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2561

งานเทศกาลฯ นี้เปิดรับผลงานของผู้กำกับทุกเพศ ทุกวัย ทุกสัญชาติ และ ทุกอาชีพ โดยผลงานดังกล่าวนั้นจะเป็นหนังเล่าเรื่อง หนังอนิเมชั่น หนังสารคดี หรือ หนังทดลอง แต่จะต้องสร้างเสร็จหลังวันที่ มกราคม พ..2560 เท่านั้น สำหรับหนังที่จะเข้าร่วมประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 30นาที (ยกเว้นกรณีของภาพยนตร์สารคดีส่วนหนังที่มีความยาวเกิน 30 นาที สามารถส่งคัดเลือกสำหรับฉายโชว์ในสาย Digital Forum ได้ด้วย

เทศกาลเราให้ท่านเลือกส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งลิ้งค์ cloud storage ที่ท่านอัพโหลดผลงานไว้โดย อัพโหลดผลงานของท่านให้เสร็จสิ้นก่อนการกรอกใบสมัคร

ท่านสามารถเข้าไปกรอกไปสมัครทางออนไลน์ได้ที่

สำหรับผู้กำกับชาวไทย  https://bit.ly/22ThaishortEntryform

สำหรับผู้กำกับชาวต่างประเทศ https://shortfilmdepot.com/

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox page  https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival

หรือ E-mail : thaishortfilmfestival@gmail.com

ที่อยู่สำหรับส่งผลงานทางไปรษณีย์

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 ตู้ ปณ.6 ปณจ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170หมดเขตรับสมัครผลงานวันที่ 31 .. 2561

ติดตามข่าวสารเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22 ได้ที่

http://www.thaifilm.com

 https://www.facebook.com/ThaiShortFilmVideoFestival

 https://twitter.com/thaifilm

----------------------------------------------------------------------------------------

คำแนะนำในการกรอกใบสมัครและส่งผลงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 22

โดย มูลนิธิหนังไทย

· กรุณาเตรียมข้อมูลของท่านให้พร้อม ทั้งไทยและอังกฤษโดยเฉพาะเครดิตทีมงาน เรื่องย่อ 

· เราให้ท่านเลือกส่งผลงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ ส่งลิ้งค์ cloud storageที่ท่านอัพโหลดผลงานไว้ ผู้ที่ประสงค์ที่จะส่งช่องทางนี้อย่าลืมอัพโหลดผลงานของท่านให้เสร็จสิ้นก่อนการกรอกใบสมัคร

· ผลงานที่ส่งเข้ามาร่วมประกวดต้องกรอกใบสมัครออนไลน์ตามลิ้งค์ที่ให้ไว้เท่านั้น

· หากทางเทศกาลได้รับหนังแต่ไม่กรอกใบสมัครออนไลน์ ถือว่าไม่เข้าร่วมประกวด

· ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานทางไปรษณีย์ หลังจากกรอกใบสมัครแล้วจะมีการพิมพ์เอกสาร(ใบสมัครฉบับสั้น)เพื่อแนบมากับผลงาน กรุณาเตรียมเครื่องพิมพ์ ถ้าไม่มีเครื่องพิมพ์ ท่านสามารถเขียนรายละเอียดเนื้อหาตามเอกสาร ใส่กระดาษขนาด A4 ด้วยลายมือที่อ่านง่าย

· กรุณากรอกใบสมัครให้เสร็จสิ้นก่อนปิดรับสมัคร ในวันที่ 31 .. 2561

· คนไทยศึกษาอยู่ต่างประเทศ อยู่ในหมวดรางวัลรัตน์ เปสตันยี บุคคลทั่วไป

· ผลงานปริญญาโท อยู่ในหมวดรางวัลรัตน์ เปสตันยี บุคคลทั่วไป

· ผลงานเพื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี อยู่ในหมวดรางวัล ช้างเผือก

· ผลงานที่เคยเข้าร่วมงานประกวดหรือกิจกรรมอื่นๆไม่ว่าหน่วยงานใดเป็นผู้จัด ได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัล ถ้าไม่ผิดสัญญากับกิจกรรมที่ท่านไปร่วมงาน ท่านสามารถส่งผลงานของท่านเข้าร่วมงานประกวดครั้งนี้ได้

· กรุณาส่งผลงานทางไปรษณีย์หรือ ส่งลิ้งค์ cloud storageที่ท่านอัพโหลดผลงานไว้ เท่านั้น !!!

ทางเทศกาลไม่สะดวกรับผลงานที่สำนักงานของมูลนิธิหนังไทยหรือที่หอภาพยนตร์

· ส่งประเภทนักเรียนหรือนักศึกษาทางเทศกาลขอสำเนาบัตรนักศึกษาเพื่อยืนยัน หากส่งหลายเรื่องขอสำเนาใบเดียว

· หากท่านส่งหลายเรื่อง ท่านสามารถ เขียนไฟล์ลงในแผ่นได้หลายเรื่อง หากเป็น ไฟล์ DVD กรุณาทำเมนูด้วย

· กรุณาทดสอบ ไฟล์ หรือ DVD ของท่านก่อนส่งร่วมงานเทศกาล

· เทศกาลไม่ขอรับไฟล์ VCD หรือไฟล์ที่มีความละเอียดต่ำกว่า ระบบ SD

· ไม่ควรติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษทากาว ลงบนแผ่นดิสก์ของท่าน และทางเทศกาล ไม่รับแผ่นดิสก์ ที่ใช้กระดาษ,สติ๊กเกอร์หรืออื่นใด ผนึกลงบนแผ่นดิสก์ เพราะอาจทำให้แผ่นดิสและเครื่องเล่นเสียหายได้       สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab