วารสารหนัง : ไทย ฉบับที่ 3

** เป็นฉบับถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม **

ตุลาคม - ธันวาคม 2541

  1. รำลึกถึงภาพยนตร์เอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 5
  2. คนบางกอก เมืองบางกอก กับบางกอกฟิล์มเฟสติวัล
  3. เสน่ห์ คล้ายเคลื่อน และการทำหนังการ์ตูนเรื่องแรกของเขา
  4. A-Z ศัพธานุกรม
  5. หนังไทยผลัดใบ
  6. รายละเอียดงานประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 3
  7. ฯลฯ
    


Price: 60.00 Baht
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab