วารสารหนัง : ไทย ฉบับที่ 6

** เป็นฉบับถ่ายเอกสาร เย็บเล่ม **

กรกฎาคม - กันยายน 2542

  1. สิบห้าปี ฝันที่จะเก็บฝันของชาติ โดย ชลิดา เอื้อบำรุงจิต
  2. ประวัติภาพยนตร์เกาหลี กับการเดินทางในลำนำเพลงอารีดัง โดย ภาณุ อารี
  3. คุยกับอภิชาตพงศ์ วีระเศรษฐกุล โดย กองบรรณาธิการ
  4. 100 ปี หลวงกลการเจนจิต โดย โดม สุขวงศ์
  5. หน้าที่หายไปของประวัติศาสตร์หนังไทย กับการเกิดใหม่ ของ(หนัง) รัตย์ เปสตันยี โดย มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์
  6. เก็บขี้น
  7. เทศกาลภาพยตร์สั้น ครั้งที่3 โดย กองบรรณาธิการ
  8. นางเอกของมิตร โดย วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ
    


Price: 70.00 Baht
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab