วารสารหนัง : ไทย ฉบับที่ 8

เมษายน - มิถุนายน 2543

  1. การเมือง การตลาด หรือคำถามแห่งตัวตนใน ภาพยนตร์อิหร่าน โดย อัญชลี ชัยวรพร
  2. อุตสาหกรรมภาพยนตร์อังกฤษ กับออสการ์ โดย ภัทรวดี สุพรรณพันธุ์
  3. คาง แจ กิวผู้ผลิกโฉมวงการหนังเกาหลี โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล
  4. หนังโป๊ กับเสรีภาพหลัง 14 ตุลาคม โดย วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ
  5. จากอัศเจรีย์ถึงปมไหม ปมชีวิตที่คลี่คลายของสุรพงษ์ พินิจค้า โดย ภาณุ อารี
  6. CITYZOOMS วาระสังสรรค์ของคนทำหนังสั้น โดย พิมพกา โตวิระ
  7. กรุงเทพ 2000... โดย ภาณุ อารี
  8. ผู้หญิงทำหนัง (สั้น) โดย ธัญสก พันสิทธิวรกุล


Price: 70.00 Baht
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab