วารสารหนัง : ไทย ฉบับที่ 10

เมษายน - มิถุนายน 2544

  1. The King of the White Elephant and I พระเจ้าช้างเผือก สามัญภาพยนตร์เพื่อชาติไทยและมนุษยชาติ โดม สุขวงศ์
  2. ตุ๊กตาทอง : ตุ๊กตาล้มลุกของการประกวดหนังไทย วิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ
  3. หนังไทยยุคส่งออก... มุมมองจากหลากถิ่น อัญชลี ชัยวรพร
  4. 2001 ที่ Berlinale พิมพกา โตวิระ
  5. Memento ชั้นเชิงของหนังอเมริกันนัวร์รุ่นใหม่ ภัทรวดี สุพรรณพันธุ์
  6. Crouching Tiger, Hidden Dragon ปรากฎการณ์ช่วงชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรม พิธพร วินิจฉัย
  7. บทชิมลาง - หนังเอาอย่าง Wong Kar - Wai และหนังตามใจ Christopher Doyle ธัญสก พันสิทธิวรกุล
  8. มิตร ชัยบัญชา ตำนานดาราหนังไทย โดยวิมลรัตน์ อรุณโรจน์สุริยะ พบกับรายชื่อภาพยนตร์ทั้ง 265 เรื่อง
  9. ภาพยนตร์สัญจร กิตติพล สรัคคานนท์


Price: 80.00 Baht
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab