วารสารหนัง : ไทย ฉบับที่ 11

กรกฎาคม - กันยายน 2544

  1. โรงหนังของเราแต่เก่าก่อน โดม สุขวงศ์
  2. เสียงจากเพชรา เชาวราษฏร์ กองบรรณาธิการ
  3. 2001 เมื่อคานส์ถึงจุดเปลี่ยน อัญชลี ชัยวรพร
  4. วงการหนังอิสระเกาหลี ตัวอย่างของการพัฒนาที่น่าชื่นชม ภาณุ อารี
  5. ภายใต้ความเป็น "หนังท่านมุ้ย" ทุกอย่างเริ่มต้นที่ "ทองพูน" "จ่าสมหมาย" หรือ "เขาชื่อกานต์" มโนธรรม เทียมเทียบรัตน์
  6. บางระจัน แอกของอดีต ปริศนาของปัจจุบัน ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์
  7. Mysterious Object at Noon ดอกฟ้าในมือมาร อุทิศ เหมะมูล
  8. ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 กองบรรณาธิการ
  9. 'โหดมนุษย์ ไพสิฐ' ไพสิฐ พันธุ์พฤษชาติ และอารัมภบทของ "ความเป็นจริง" ในภาพยนตร์ไทย กิตติพล สัรคคานนท์


Price: 80.00 Baht
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab