วารสารหนัง : ไทย ฉบับที่ 14
พฤศจิกายน 2550 ขนาดพ็อคเก็ตบุ๊ค หนา 272 หน้า

ภาพยนตร์ไทยพร้อมหรือยัง ที่จะไม่ต้องมีเซ็นเซอร์ จับกระแสร่างพรบ.ภาพยนตร์และวีิดิทัศน์ ฉบับใหม่

   บันทึกข้างงานสัมมนา/ สัณห์ัชัย โชติรสเศรณี
   สำรวจเส้นทางพรบ.ภาพยนตร์ 2473 กับกรณีศึกษา
   ภาพยนตร์: ศิลปะแขนงที่ 7
   อิทธิพลของภาพยนตร์กับการเรียนรู้ของสังคม
   ภาพยนตร์: สื่อและกรอบของเสรีภาพ
   จากเซ็นเซอร์ สู่เรตติ้ง ทางออกที่เป็นไปได้
   พระราชบัญญัติภาพยนตร์ 2473
   ภาคผนวก: ร่างพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ....


  Price: 150.00 Baht
สมัครสมาชิก Thai Film เพื่อรับข่าวสารข้อมูลทางอีเมล์และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับสมาชิก [ JOIN ]


Copyright © 2004
Thai Film Foundation All Rights Reserved.
Site by Redlab